Werkwijze

Stap voor stap 

De keuze hoe u uw vermogen belegt, is als de keuze van een maatpak. Een paar centimeter te weinig of te veel kan het comfort nadelig beïnvloeden. Montfides Investment Consultants helpt haar cliënten bij het naadloos passend maken van het vermogensbeheer. Een uitgebreide inventarisatie vormt het uitgangspunt. Daarnaast gebruiken wij objectieve en relevante criteria, zoals het beleggingsproces, risico indicatoren en natuurlijk ook het beleggingsresultaat na kosten.

1. Allereerst stellen we u een aantal vragen. Waarom gaat u eigenlijk beleggen? Wat is uw beleggingshorizon? Hoe groot is uw beleggingservaring en wat is uw risicobereidheid? Pas als we uw wensen en doelstellingen hebben geïnventariseerd, gaan we naar de volgende stap.

2. Op grond van uw wensen, uw doelstellingen, uw risicoprofiel en de omvang van uw vermogen, maken wij een shortlist van de mogelijkheden. Hierbij moet u denken aan de keuze voor actief of passief  beleggen dan wel een combinatie van beiden, de verdeling over de diverse assetcategorieën zoals aandelen en obligaties en dergelijke, groei gericht of met accenten op jaarlijks inkomen. Maar ook aan aspecten als beleggen in de BV of juist in privé door het uitkeren van dividend dan wel een lening van de BV of de overweging om de portefeuille te spreiden over meerdere beleggingsrekeningen enz.

3. Vervolgens doen wij een voorstel aan u voor de optimale samenstelling van uw portefeuille voor uw specifieke situatie. Wij maken afspraken, onder andere over het maximaal toelaatbare risico, de te hanteren benchmark en de optimale strategische asset allocatie (de strategische verdeling van uw vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash). Aan de hand van onze aanbevelingen maakt u vervolgens de definitieve keuze.

4. Beleggen is een continu proces waarbij de vinger regelmatig aan de pols moet worden gehouden. Periodiek evalueren wij daarom niet alleen het portefeuilleresultaat in relatie tot de relevante benchmark, maar ook uw beleggingsdoelstellingen en -wensen. We evalueren tevens periodiek uw risicoprofiel en we bekijken minimaal éénmaal per jaar of het daadwerkelijk gevoerde beheer nog steeds optimaal is gezien uw persoonlijke omstandigheden en wensen.