Vermogensadvies

Professionele begeleiding bij al uw investeringsvraagstukken

Bij Montfides Investment Consultants werken mensen die de effectenbranche van binnenuit kennen. Wij weten wat er speelt, wat de kansen en bedreigingen zijn en welke belangentegenstellingen er zijn. Voor ons tellen alleen objectieve criteria bij het zoeken naar maximaal rendement met inachtneming van uw risicobereidheid. Een professioneel en consistent beleggingsproces bij uw beheerder is evident. Want alleen dan kunnen we garanderen dat een in het verleden gerealiseerde outperformance vertrouwen geeft voor de toekomst.

We houden niet alleen de resultaten uit het verleden kritisch tegen het licht, ook evalueren we - samen met u – periodiek de asset allocatie van uw vermogen en de behaalde resultaten. Worden de met u afgesproken doelstellingen nog steeds gehaald? Is de verdeling van uw portefeuille over verschillende vermogenscategorieën nog steeds in balans met uw risicoprofiel of behoeft uw risicoprofiel wellicht bijstelling? Kortom, onze dienstverlening is feitelijk een continu proces, waarbij het ons doel is uw vermogen binnen de door u aangebrachte kaders zo optimaal mogelijk te laten renderen.

Wilt u meer weten? Bel ons vrijblijvend voor een kennismakingsafspraak of vul het contactformulier in. Onder het menu 'contact' vindt u onze coördinaten.